Vergoedingen verzekeraars 2015

Afspraken met zorgverzekeraars

Binnen de Federatie PAS hebben de orthopedische schoentechnische bedrijven en podotherapeuten overeenkomsten gesloten met alle zorgverzekeraars.

Orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische maatschoenen, revalidatieschoenen, orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen en steunzolen of voetorthesen komen voor vergoeding in aanmerking.

Teenorthesen en behandelingen aan de diabetische en reumatische voet worden in veel gevallen ook (gedeeltelijk) vergoed.

Podotherapie en pedicure

Iedereen heeft een basisverzekering met een verplicht eigen risico. Podotherapie en pedicure wordt niet vergoed door de basisverzekering. Wie zich heeft bijverzekerd met een aanvullend pakket kan voor vergoeding van (een deel) van de kosten in aanmerking komen. De vergoedingen in aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar. Sinds 1 juni 2011 is voor een bezoek aan de podotherapeut geen verwijskaart van de huisarts of specialist meer nodig.

Orthopedische schoenen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden orthopedische schoenen vanuit de basisverzekering. De hoogte van een vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door de basisverzekering is een medische diagnose noodzakelijk.

Wat wordt verstaan onder orthopedisch schoeisel?

  • orthopedische aanpassing aan confectieschoenen
  • semi-orthopedische schoenen
  • volledig op maat gemaakte schoenen
  • voorlopig orthopedisch schoeisel

Eigen bijdrage orthopedische schoenen 2015

Voor orthopedische schoenen geldt in 2012 een wettelijke eigen bijdrage. Dit bedrag staat weer los van het wettelijk verplicht eigen risico in de basisverzekering.

Orthopedische schoenen: € 140,50
Semi-orthopedische schoenen: € 140,50
Hoogte eigen bijdrage tot 16 jaar: €   70,00

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de eigen bijdrage vanuit een aanvullende verzekering.

Vergoeding voor diabetici en reumapatiënten

In veel gevallen worden behandelingen voor mensen met diabetes, reuma of vaatproblemen vergoed vanuit de basisverzekering. Neem bij twijfel contact op met je zorgverzekeraar.